Çinicizade Abdurrahman Efendi Kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN EFENDİ, ÇİNİCİZÂDE Hakkında Ansiklopedik Bilgi
Çinici Zade Abdurrahman Efendi Kimdir

(ö. 1137/1724) Türk hattatı. İstanbulludur. Sülüs-nesih yazılarını Ramazan Efendi’den öğrenerek icazet aldı. Gubârî hattıyla yazmayı daha çok severdi. Yüz Mushaf-ı şerif yazdı. Eser­lerinin çoğu Baruthaneli Abdullah tarafından tezhip edilmiştir. Hattat Hafız Osman’ın ihtiyarlığında, kalemlerini onun arzusuna uygun bir şekilde açar. düzeltirdi. Aynı zamanda, devrinin meş­hur musikişinası ve padişah mevlidhanlarından olan sanatkârın bu yönü üze­rinde mûsiki kaynaklarında yeterli bilgi yoktur. Hayatının son yirmi yılı III. Ahmed zamanında geçmiştir. Hekimoğlu Ali Paşa Camii’nin karşısındaki Abdal Yâkub Tekkesi Şeyhi Üveys Dede Türbesi’nde gömülüdür. [355]

Bibliyografya

1- Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattâün (nşr İb nülcmin Mahmud Kemâl) İstanbul 1928.
2- Uzunçarşılı. Osmanlı Tarihi, İV/2.
3- Şevket Rado. Türk Hattatları. İstanbul, ts. (Ya­yın Matbaacılık).
4- R. Ekrem Koçu, “Abdürrahman Efendi”, İst. A, I.158. [356] Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bin Ebza kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.