Abdurrahman Bin Ebza kimdir? Hakkında Bilgi

Sponsor Bağlantılar

ABDURRAHMAN b. EBZA Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Abdurrahman b. Ebzâ el-Huzâî (ö. 70/689 civan)Kur’ân-ı Kerim ve fıkıh konularındaki bilgisiyle tanınan sahâbî.
Sahâbî olan babası da kendisi gibi Huzâaoğullan’nın azatlısı idi. Mekke’­de doğdu. Kur’ân-ı Kerîm üzerindeki derin bilgisi sebebiyle, efendisi ve Hz. Ömer’in Mekke valisi Nâfi1 b. Abdülhâris. halife ile görüşmeye giderken onu yerine vekil bıraktı. Bu tercihin sebebini soran Ömer’e Nâfı’. “Mekke halkı için­de Kur’an’ı en iyi okuyan ve ilâhî emir­leri en iyi bilen odur” diye cevap ver­miştir. Abdurrahman, Sıffîn’de Hz. Ali’ye biat eden ashap arasında yer aldı. Daha sonra Ali onu Horasan’a vali tayin etti.
İbn Hibbân, Abdurrahman’ı tabiîler­den sayar, ancak İmam Buhârî ve Ebû Hatim gibi muhaddisler onun ashaptan olduğunu belirtmişlerdir; hatta Ebû Ha­tim, Hz. Peygamberin arkasında namaz kıldığını ifade etmiştir. Nitekim Resûlullah’ın dağıttığı ganimetlerden hisse aldığına dair kendi rivayeti de bunu göstermektedir.

Doğrudan Hz. Peygamberden rivayet ettiği hadislerden başka [351], Ebû Bekir, Ali, Ömer, Ammâr. Übey b. Kâ’b gibi büyük sahâbîlerden naklettiği rivayetleri Kütüb-i Sitte’öe yer almıştır. Kendisinden de oğulları Saîd ve Abdul­lah, ayrıca Şa’bî. Ebû İshak es-Sebîî ve diğer bazı tabiîler hadis rivayet etmiş­lerdir.
Hayatının ileri dönemlerinde Küfeye yerleşen Abdurrahman’ın nerede vefat ettiği bilinmemektedir.

Sponsor Bağlantılar

Bir önceki yazımız olan Abdurrahman Bin Ebüz-Zinad Kimdir? Hakkında Bilgi Başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

Cevapla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.