Üç Duâyı Mutlaka Kazanın (Kazmaya Çalışın)

Üç Duâyı Mutlaka Kazanın (Kazmaya Çalışın) Duâlar ekseriyetle yapanın gönül hâli, iç dünyasıyla alâkalıdır. Bazı duâlar duâ yapanın gönlünden bir feryad, bir inilti halinde yükselir. Böylesine duygulu ve hisli duâları Rabbimiz kabûl eder. Nitekim Resûl-i Ekrem Efendimiz böyle hisli ve duygulu duâları haber verirken, bizlere şu üç duâyı bilhassa hatırlatmakta; bu duâ sahiplerinin gönlünü kazanmamızı da istemiş olmaktadır. Şöyle buyuruyor ... Devamını Oku »

Beş Yerde Tesiri Devam Eden 5 Duâ Nelerdir?

Beş Yerde Tesiri Devam Eden 5 Duâ Nelerdir? Bazı duâların te’siri belli bir vakte kadar devam eder, kolay kolay redde uğramaz. İmam-ı Suyûtî Hazretleri, böyle beş duâ sayarken şu sıralamayı yapmaktadır: 1 – Zulme uğrayan mazlumun duâsı. Mazlumun mağduriyeti devam ettiği müddetçe duâsının te’siri devam eder. 2 – Hacıların ihrama girdikten sonraki duâsı. Hacı, evine gelinceye kadar duâsının te’siri devam ... Devamını Oku »

Duada İstenen Şey Verilmezse Ne Yapılmalı?

Duada İstenen Şey Verilmezse Ne Yapılmalı? Duâda istenen şey verilmezse, duâmız kabûl olmadı, emeğimiz boşuna gitti şeklinde bir vehme kapılınmaz. Duânın mahiyetini açıklayan Resûl-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu: – Duâ, ibâdetin özüdür! Demek ki, duâ sadece bir talepte bulunmak değildir. Belki talepte bulunma ibâdetidir. İbâdetin ise karşılığı hemen dünyada verilmez, belki esas faydası âhirette ve en sıkıntılı olduğumuz mahşerdedir. Dünyada ... Devamını Oku »

İnsan Duada olmayacak şeyleri istememeli

İnsan Duada olmayacak şeyleri istememeli Duâda Rabbimizin hikmetine aykırı düşmeyecek şeyleri istemeli, İlâhî kanunlara aykırı düşecek istek ve niyazda bulunmamalıdır. Meselâ, yâ Rabbi, kışları kaldır, bütün zaman yaz olarak devam etsin, yahut benim bütün istek ve arzularım tümüyle elime geçsin, ne merde, ne de nâmerde muhtaç olmadan yaşayayım, gibi isteklerle bulunmak, İlâhî kanunlara zıddır. Rabbimiz kışı da, yazı da devam ... Devamını Oku »

İmam Şafiî’nin Hayatı (Muhammed B. İdrîs Eş-Şafiî)

İmam Şafiî’nin Hayatı (Muhammed B. İdrîs Eş-Şafiî) (150-204 H.) Safiî mezhebinin öncüsü ve müctehid imamlardan biri. Hicrî 150/Miladî 767 yilinda Filistin’in Gazze sehrinde dogdu. Babasi Idris bir is için Gazze’ye gitmis, orada iken vefat etmisti. Dedelerinden biri olan Safiî Ibn es-Sâib’e nisbeten Safiî olarak bilinir. Soyu Abd-i Menâf’ta Hz. Peygamber’in soyuyla birlesir. Henüz küçük yasta iken babasini kaybeder. Fakir bir ... Devamını Oku »

Hapşurma (Aksırma) Adabı-Aksırana Yerhamükellah Demek

Hapşurma (Aksırma) Adabı-Aksırana Yerhamükellah Demek     Bir çoğumuz, karşımızdaki hapşırdığı zaman ona iyi niyetle “çok yaşa” deriz. Ancak bu iyi niyetle olsa da pek de anlamlı bir yaklaşım değildir.   Hapşıran: “Elhamdülillah”, Bunu duyan kişi: “Yerhamükellah”, Bunun üzerine hapşıran kişi: “Yehdina ve yehdikümullah” der. Yerhamükellah; Türkçe’de “çok yaşa” cümlesinin karşılığıdır. Hapşıran insana söylenir. Anlamı: “Allah sana merhamet etsin.” olan ... Devamını Oku »

Kurban Duası Kurban Kesilirken Yapılacak Dua

Kurban Duası Kurban Kesilirken Yapılacak Dua, Kurban Duası Kurban Keserken Yapılacak Dua, kurban keserken okunan dua diyanet işleri. Kurbanı usûlüne uygun olarak kesmek için dikkat gösterilir. Bunun için kurban, kesileceği yere sürüklenmeksizin, zahmet vermeden getirilir, sol yanı yere getirilecek şekilde kıbleye karşı yatırılır. Kesecek olan kimse önce şu duâyı okur: İnnî veccehtü vechiye lillezî fetara’s-semâvâti ve’l-arda hanîfen ve mâ ene ... Devamını Oku »

Bayram Günü için Yapılacak Dua

Bayram Günü için Yapılacak Dua Senede iki defa gelen bayram günlerimizde çok dikkatli olmak gerekmektedir. Zira şeytan, önceki günlerde kazanılan sevap ve hayırları, bayramın neşesinden faydalanarak kaybettirmeye çalışır. Bunun içindir ki, bayram günlerinde şeytana uymayarak yapılan duâ ve iyiliklerin sevabı daha fazladır. Peygamberimiz bayram günlerinde şu duâyı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir. Duâ şudur: “Yâ hayyû, yâ kayyûm, yâ ... Devamını Oku »

Kadir Gecesinde Okunacak Dua

Kadir Gecesinde Okunacak Dua Allahümme fi fazlike şekaveti ve hırmanî en iktâre rızkî. Ve’sbütnî indeke fî ümmil-kitâbi saîden merzûkan muvaffakan lil-hayrâti. Fe-inneke kulte (ve kavlüke’l-hakku) fî kitâbike’l-münezzeli alâ lisani nebiyyike’l-mürseli: yemhullâhu mâ yeşâu ve yüsbitü ve indehu ümmü’l-kitâb! İlâhi, bittecelli’l-â’zami fî leyletin-nısfi min şa’bani’l-mükerremeti’lletî yüfraku fîhâ küllü emrin hakîm ve yübremü en tekşife annâ mine’l-belâi mâ na’lemü ve mâ lâ ... Devamını Oku »